Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt
               

Powiat Myszkowski przystąpił do realizacji Rządowego Programu Wsparcia Powiatu w Organizacji   i Tworzeniu Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej w 2023 roku finansowanego ze środków w ramach Funduszu Pracy.

 

Wartość dofinansowania:  106 400,00 zł

Całkowita wartość zadania: 274 762,32 zł

Data podpisania umowy: Grudzień 2023

 

Cel Programu

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

 

Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.
 
 
 
 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco