Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt


 
PFRON 
 
Pilotażowy program "Aktywny samorząd"
 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie informuje, że Uchwałą Nr 501/2013 Zarząd Powiatu w Myszkowie z dnia 13 marca 2013 r. przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i powierzył jego realizację Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

 

Program adresowany do indywidualnych osób niepełnosprawnych i obejmuje II moduły w następujących obszarach wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

 

Wnioski w ramach MODUŁU I  przyjmowane są do 30 września 2013 r.

 

Wnioski w ramach MODUŁU II  przyjmowane będą w dwóch etapach:

  1. do 10 czerwca 2013r. - na semestr letni
  2. od 1 do 30 września 2013r. - na semestr zimowy

 

 

Program w roku 2013 obejmuje następujące obszary wsparcia:

 
Poniżej do pobrania Zarządzenie Dyrektora PCPR w Myszkowie w sprawie wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków dot. Aktywnego samorządu:
 
 
Druki wniosków do pobrania:

MODUŁ I

OBSZAR A ZADANIE 1 - POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU:

 

OBSZAR A ZADANIE 2 -POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY KAT. "B"

 

 
OBSZAR B ZADANIE 1 - POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA
 
 
OBSZAR B ZADANIE 2 - DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO W RAMACH PROGRAMU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA
 
 
OBSZAR C ZADANIE 1 - POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
 
 
OBSZAR C ZADANIE 3 - POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE TJ. PROTEZY NA III POZIOMIE JAKOŚCI

 
OBSZAR C ZADANIE 4 - POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY  (CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI)
 
 
OBSZAR D - DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA POBYT DZIECKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ŻŁOBKU LUB PRZEDSZKOLU LUB INNĄ TEGO TYPU OPIEKĄ
 
 
 
 MODUŁ II
 
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
 
 
 
 
 
 
Spis kopii załączników:
tabela_AS_2013.pdf
wniosek ON dorosły.pdf
wniosek ON dziecko podopieczny.pdf
Załącznik nr1 oswiadczenie o dochodach.pdf
Załącznik nr2 zas lekarskie.pdf
Załącznik nr3 oswiad o przetw danych.pdf
Załącznik nr4 oswiadcz pełnomocnika.pdf
Załącznik nr5 zaświadczenie dot kształcenia.pdf
Załącznik nr2 zasw lekarskie A2.pdf
Załącznik nr2a zaświad lek B1 i B2 choroby ruchu.pdf
Załącznik nr2b zaświad lek B1 i B2 choroby wzroku.pdf
Załącznik nr2 zaświad lekarskie C1 i C2.pdf
Załącznik nr6 oświadczenie.pdf
Załącznik nr2a zaświadcz lekarskie C3 i C4.pdf
Załącznik nr6a oświadczenie.pdf
Załącznik nr2 zas lekar moduł II wykszt.pdf
Załącznik nr7 modul II zas uczelnia.pdf
Załącznik nr8 zaśw o zatrudnieniu.pdf
Załącznik nr2 zas lekarskie D.pdf
Zarządzenie Dyrektora PCPR wprowadzajace zasady.pdf
wkladka do A 1- oprzyrząd samochodu.pdf
wkladka do A2 prawo jazdy B.pdf
wkladka do B1 sprzet elektroniczny.pdf
wkladka B2 szkolenia do nabyt sprzetu.pdf
wkladka C1 zakup wózka inw elektr.pdf
wkladka C2 sprawność tech posiadanego wózka inw elekt.pdf
wkladka C3 zakup protezy nowoczes technolog.pdf
wkladka C4 sprawność posiadanej protezy nowocz technol.pdf
wkladka Moduł II wykształcenie na poziomie wyzszym.pdf
wkladka D pomoc w urzymaniu aktyw zaw poprzez zapewn opieki dla osoby zależnej.pdf
Zasady rozpatrywania wniosków.pdf

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco