Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 

  

Dyrektor

mgr Agnieszka Sionek

 Sekretariat                                        

 

Pracownik socjalny

mgr Małgorzata Pawlik - Karcz

   

 Sekcja do spraw finansowo- księgowych

Główny Księgowy

Alicja Noszczyk

Księgowy

mgr Ilona Ślęzak

 

Dział do spraw pracy z rodziną, dzieckiem i wybranymi grupami społecznymi

Pracownik socjalny

mgr Sylwia Gałązka

Pracownik socjalny

mgr Magdalena Uryniak

Pracownik socjalny

mgr Marcelina Kulak

 

Zespół do spraw pieczy zastępczej

Koordynator

rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Małgorzata Hoff

Koordynator

rodzinnej pieczy zastępczej

mgr Anna Więcek

   

 

Sekcja ds. ograniczania skutków niepełnosprawności i realizacji programów celowych

Pracownik socjalny - doradca osoby niepełnosprawnej

mgr Beata Kozioł - Olszewska


Pracownik socjalny

mgr Magdalena Cisowska

   


 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco