Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt
Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Na podstawie komunikatu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 06 grudnia 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie informuje, że w 2020 roku realizowany będzie Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w roku 2020 znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu; Programy i zadania PFRON; Programy realizowane obecnie.

Wnioski na realizację powyższego Programu dotyczące obszarów B, C, D, F i G można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie (42-300 Myszków ul. Partyzantów 21) w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E Programu przyjmowane są w terminie od dnia 01 grudnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2020 roku bezpośrednio przez Oddział Śląski PFRON.
Informacja na temat realizacji poszczególnych obszarów Programu Wyrównywania różnic między regionami III znajduje się w załączonej tabeli.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Pawlik- Karcz tel. 34/ 315-79-08.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.

Tabela.pdf
Program wyrównywania różnic między regionami III.pdf

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco