Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt
Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:
Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.
Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
Autoprezentacja
Organizacja czasu pracy
Cele, reguły, konsekwencje
Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
Wsparcie opiekunów stażowych.
W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
materiałów szkoleniowych;
wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.
Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco