Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt


Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego


Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

 

tel. 22 11 22 111

e-mail: bon@zus.pl

 

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

  • danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)

  • podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)

  • przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:

  1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.

  2. wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.

Następnie:

  1. Infolinia POT informuje klienta o sposobie postępowania.

  2. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.

  3. POT wydaje decyzję administracyjną.

  4. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.


 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco