Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 

Powiat Myszkowski przystąpił do realizacji  Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

 

finansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Solidarnościowego.Wartość dofinansowania: 97 920,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 97 920,00 zł.


Cele Programu

Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad:

1)dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2)osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwianie niezbędnych spraw.


Na terenie Powiatu Myszkowskiego świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w 2022 roku realizowane będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.Realizacja Programu

W ramach programu planuje się wsparcie dla 3 opiekunów sprawujących opiekę na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla 7 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Łącznie 10 osób.

Każda osoba zakwalifikowana do programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze 240 godzin.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.


Przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które:

  • posiada niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności,

  • stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.


Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

 

Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022 upływa z dniem 31 marca 2022 roku.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Powiatu Myszkowskiego zainteresowanych możliwością skorzystania ze wsparcia w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” do składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Programu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, ul.Partyzantów 21, 42-300 Myszków.

Tel. 34 315-79-08 lub 34 313-02 98

Osoba do kontaktu: Jolanta Maciąg-Sokół 

Wymagane dokumenty:

 

 

Karta zgłoszenia do programu - Opieka wytchnieniowa-edycja 2022.pdf
Oświadczenie Opieka wytchnieniowa -edycja 2022.pdf
Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-Opieka wytchnieniowa-edycja 2022.pdf
Klauzula informacyjna- Opieka wytchnieniowa-edycja 2022.pdf
Klauzula informacyjna RODO-Opieka wytchnieniowa -edycja 2022.pdf

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco