Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Myszkowie  zaprasza do współpracy lekarzy posiadających specjalizację co najmniej pierwszego stopnia z zakresu:

 

·        OKULISTYKI

·        CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

·        KARDIOLOGII

·        LARYNGOLOGII

·        PEDIATRII

·        CHORÓB PŁUC

·        NEUROLOGII

·        ORTOPEDII

·        REHABILITACJI

MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ:

Powiatowy  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 42-300 Myszków ul. Partyzantów 21 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

-prawo wykonywania zawodu lekarza,

-specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania   o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

-odbycie dwudniowego szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Katowicach , zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez Wojewodę )

FORMA ZATRUDNIENIA: Umowa –Zlecenie

ZAKRES REALIZOWANYCH ZADAŃ

Podstawowym zadaniem lekarza – członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:

·        udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu

·        wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:

telefon:  34 313 20 29

e-mail: pzonmyszkow1@wp.pl

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

42-300 Myszków ul. Partyzantów 21

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco