Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie poszukuje do współpracy lekarza posiadającego specjalizację co najmniej pierwszego stopnia z zakresu laryngologii.

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110, ze zm.) członków powiatowego zespołu powołuje i odwołuje starosta na wniosek przewodniczącego powiatowego zespołu .


WYMAGANIA NIEZBĘDNE


- prawo wykonywania zawodu lekarza,

- specjalizacja co najmniej I stopnia z zakresu laryngologii

- odbycie dwudniowego szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez wojewodę).

Bliższe informacje :

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie ul. Partyzantów 21 , telefon: 34 313 -20 -29. 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco