Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

SPRAWOZDANIE

ze specjalistycznych usług psychologicznych realizowanych w ramach Poradni Rodzinnej przy PCPR w Myszkowie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


1.Formy udzielonej pomocy:

  • terapia indywidualna,

  • interwencja kryzysowa,

  • trening kompetencji wychowawczych,

  • terapia dla osób doznający przemocy w rodzinie,

  • porady, konsultacje,

  • działalność informacyjna.

2. Osoba prowadząca: Irena Kapuśniak

Kwalifikacje: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie), Praktyk Neurolingwistycznego Programowania (Instytut Neurolingwistyki w Warszawie), studia podyplomowe kwalifikacyjne z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

 1. Termin realizacji : od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (2 godz. w tygodniu), łącznie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przeprowadzono 80 godzin poradnictwa.

4. Miejsce realizacji: Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Myszkowie

5.Rodzaj przeprowadzonej terapii i interwencji:

- terapia dla kobietofiar przemocy domowej

- terapia dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi

- terapia indywidualna dla osób z zaburzeniami zachowania

- trening kompetencji wychowawczych

- poradnictwo dla rodzin zastępczych – 3 rodziny.

Łącznie do Poradni Rodzinnej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zgłosiło się 36 osób, w tym 3 rodziny zastępcze, 2 wychowanków z rodzin zastępczych oraz 1 Usamodzielniana Wychowanka.

6. Cele pracy terapeutycznej, interwencyjnej:

  • przeciwdziałanie w zakresie marginalizacji życia,

  • wsparcie osób doznających przemocy,

  • aktywizacja oraz edukacja klientów aby mogli skutecznie chronić się przed przemocą,

  • pomoc w budowaniu konstruktywnych planów własnej drogi życiowej,

  • inicjowanie procesów zmian, ułatwienie nowego spojrzenia na sytuację kryzysu,

  • zmniejszenie poczucia osamotnienia i niezrozumienia,

  • zwiększenie świadomości praw osobistych.

7. Metody pracy:

Podejście eklektyczne wykorzystujące metody z psychologii humanistycznej,

psychodynamicznej, systemowej oraz techniki neurolingwistycznego

programowania.

8. Podsumowanie pracy

Wszystkie osoby , które zgłosiły się do Poradni Rodzinnej uzyskały

wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.

 

 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco