Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 

 

SPRAWOZDANIE

ze specjalistycznych usług wsparcia realizowanych w ramach Poradni Rodzinnej przy PCPR w Myszkowie w roku 2015Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Poradnia Rodzinna, w której prowadzona jest terapia z zakresu interwencji kryzysowej dla osób i rodzin oraz świadczona specjalistyczna pomoc rodzinom zastępczym w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.

Porady były udzielane w okresie od 21.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (80 godzin) przez specjalistę do spraw psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.


Prowadzone były następujące formy terapii i wsparcia:

- terapia dla osób doświadczających przemocy domowej,

- trening kompetencji wychowawczych,

- terapia indywidualna – zaburzenia w zachowaniu,

- terapia po śmierci bliskiej osoby,

- wsparcie psychologiczne,

- interwencja kryzysowa w sytuacji kryzysu sytuacyjnego,

- terapia indywidualna – zaburzenia emocjonalne,

- terapia dla dziecka doświadczającego przemocy,

- konsultacje w zakresie strategii pomocy dla ucznia z trudnymi zachowaniami,

- interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczne,

- interwencja kryzysowa w sytuacji zachowań ryzykownych.


W 2015 r. z usług Poradni Rodzinnej skorzystało 57 osób, w tym 17 rodzin zastępczych, 12 wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych, 3 wychowanków z placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz 3 pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.


Główne cele pracy terapeutycznej to:

- przeciwdziałanie w zakresie marginalizacji życia,

- eliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń rodzinnych i zawodowych,

- aktywizacja oraz edukacja klientów aby mogli skutecznie chronić się przed przemocą,

- pomoc w budowaniu konstruktywnych planów własnej drogi życiowej,

- inicjowanie procesów zmian, ułatwienie nowego spojrzenia na sytuację kryzysu,

- zmniejszenie poczucia osamotnienia i niezrozumienia,

- zwiększenie świadomości praw osobistych.

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco