Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 

W III kwartale 2002 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji „Projektu z zakresu Opieki na dzieckiem i rodziną” uruchomiona została Poradnia Rodzinna mająca na celu wspieranie rodzin dysfunkcyjnych mających trudności w wywiązywaniu się z obowiązków wychowawczo- opiekuńczych wobec swoich dzieci, a w szczególności:

- udzielenie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów życiowych;

- pomocy w sprawach opiekuńczo- wychowawczych;

- pomocy psychologicznej;

- pomocy socjalnej;

- pomocy prawnej.

 

            Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie w zakresie swojej działalności  wspomaga osoby z terenu Powiatu Myszkowskiego wymagające:

- pracy socjalnej;

- porady prawnej;

- poradnictwa psychologicznego;

- interwencji w przypadku sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy domowej, alkoholizmu, kryzysów sytuacyjnych związanych z utratą bliskiej osoby, żałobą.

 

 

 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco