Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Sprawozdanie z kursu

Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci”


realizowanego w ramach Projektu ,,Nowy start” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób I grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


W ramach projektu ,,Nowy start’’ w terminie od 10.09.2019 r. do 17.09.2019 r., zorganizowany został kurs „Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci” dla 2 uczestniczek przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach, ul. Sosnowa 2 który realizowany był w Gabinecie kosmetycznym "EMI", 42 – 300 Myszków ul. 3 Maja 22.

Czas trwania kursu obejmował 40 godzin.

Zakres kursu obejmował następujące tematy:

  1. Podstawowe wiadomości o skórze – 3 godziny

  2. Sposób pracy – 3 godziny

  3. Makijaż – 14 godzin

  4. Schożenia dłoni – 3 godziny

  5. Manicure tradycyjny i biologiczny – 7 godzin

  6. Metody przedłużania paznokci – 10 godzin


Kurs miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i przygotowanie do pracy w zawodzie kosmetyczki. Nie stwierdzono żadnych problemów czy nieprawidłowości ze strony organizatora tj. Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Żarkach, ul. Sosnowa 2. Kurs cieszył się zainteresowaniem kursantek.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż cele szkolenia zostały zrealizowane. Osiągnięto rezultaty w postaci zdobytych przez kursantki umiejętności praktycznych. Jednocześnie uczestniczki zwiększyły swoje szanse oraz możliwości na rynku pracy.


 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco