Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWANE

W dniach 23.11.2018-25.11.2018 r. w ramach Projektu “Nowy start” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie zorganizowane zostały warsztaty wyjazdowe dla uczestników projektu, dające możliwość podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wypoczynku górskiego. Cała grupa zakwaterowana została w ośrodku “Muflon” w Ustroniu.

Celem warsztatów wyjazdowych dla uczestników projektu „Nowy start” było ich zapoznanie z problematyką prawnych podstaw zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej oraz z obowiązkami przedsiębiorcy, a także zapewnienie możliwości wypoczynku. W trakcie wyjazdu uczestnicy warsztatów chętnie uczęszczali na zorganizowane z trenerem zajęcia.  W zajęciach wzięło udział 5 osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

Program obejmował zajęcia tematyczne związane z przedsiębiorczością, m. inn.: omówione zostały korzyści jakie wyniakają z pracy na własny rachunek, z jakimi barierami spotyka się przedsiębiorca, cechy przedsięborcy, umiejętnosci które powinien posiadać przedsiębiorca, poruszone szczegółowo zostały działania rynkowe, ryzyko a także sukces przedsiębiorcy.

Uczestnicy biorący udział w projekcie byli zainteresowani tematyką warsztatów. Chętnie podejmowali dyskusję na temat zakładania swojej firmy.

Celem warsztatów było nabycie niezbędnych umiejętności zmierzających do zakładania własnej działalności oraz uzyskanie wskazówek jakie podjąć pierwsze kroki w tym kierunku, skąd wziąść na to fundusze. Z deklaracji uczestników projektu wynika, iż warsztaty spełniły ich oczekiwania i pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Ponadto uczestnicy po zajęciach mogli zagospodarować sobie swój czas wolny i korzystać z górskiego klimatu.

Z deklaracji uczestników wyjazdu wynika, że był to czas spędzony bardzo przyjemnie i z cała pewnością pozostawi po sobie ogrom wiedzy, miłe wspomnienia i nowe znajomości.
 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco