Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Sprawozdanie ze zrealizowanego w dniach 13-14.11.2018 r.

Treningu asertywności dla Usamodzielnianych Wychowanków

realizowanych w ramach Projektu ,,Nowy start”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu ,,Nowy start’’ w terminie: od 13-14.11.2018 r. zrealizowany został Trening z asertywności dla 5 Usamodzielnianych Wychowanków - uczestniczków projektu w godzinach od 8.00 do 13.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie ul. Partyzantów 21. Czas trwania zajęć obejmował 10 godzin.

Podczas treningu Wychowankowie zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi asertywności.

Program warsztatów obejmował następujące treści:

1.Co to jest zachowanie asertywne?

2.Asertywność a respektowanie praw.

3.Mity na temat asertywności.

4.Bariery w drodze do zachowania asertywnego.

5.Zalety asertywnego zachowania.

6.Style zachowania.

7.Manipulacja.

8.Myśli i postawy związane z zachowaniem manipulacyjnym.

9.Manipulacyjny język ciała.

10.Zachowanie bierne.

11.Wady i zalety biernego zachowania.

12.Asertywność – przykłady zachowania asertywnego.

13.Asertywny język ciała.

14.Asertywność w mowie.

15.Zalety asertywnego zachowania.

16.Zachowania asertywne w trudnych sytuacjach.

17.Jak mówić nie.


Uzyskane zostały zamierzone efekty treningu, Wychowankowie mieli okazję nabycia umiejętności wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi, a także umiejętności odmawiania, mówienia - nie - wtedy, kiedy rzeczywiście nie zgadza się z ogółem. Nauczyli się korzystać z własnych atutów oraz eksponować je na zewnątrz wobec otaczającego świata i ludzi polegającą na poczuciu własnej wartości . Trening pozwolił im zrozumieć, czym jest asertwność, oraz jak być asertywnym. Treningowe symulacje i ćwiczenia praktyczne pozwolą Wychowankom czuć się pewniej w życiu codziennym, pomogą im z większą odwagą wkroczyć w życie zawodowe. Jednocześnie uczestnicy zwiększyli swoje szanse oraz możliwości odnalezienia się na rynku pracy.

W trakcie szkolenia podany został posiłek.

Wszystkim uczestnikom spotkania zostały wręczone zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Wychowankowie mieli możliwość wypowiedzenia się na temat przeprowadzonego spotkania poprzez wypełnienie ankiety, z których wynika, że trening asertywności był bardzo dobrze zorganizowany, interesujący, trwał odpowiednio długo i w bardzo dużym stopniu spełnił oczekiwania uczestników.

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco