Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe zasady wydawania legitymacji osoby z niepełnosprawnością

 

1.Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności jest wystawiana na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając wniosek przedstawi do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień

2.Legitymacja wystawiana na okres ważności orzeczenia

3.Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

-5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (osoby do 16 roku życia),

-10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

4.W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

5.Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.)

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco