Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 

 

 
Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie informują, że z dniem 1 lipca 2014 r. nastąpią zmiany dotyczące przyznawania i wydawania kart parkingowych.

Na mocy ustawy z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 05.12.2013 r., poz. 1446) od dnia 01.07.2014 r. kartę parkingową będzie wydawał Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności .

Karty parkingowe wydawane będą:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności karta przysługiwać będzie jedynie osobie z określoną przyczyną niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Karty parkingowe wydawane będą w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie ul. Partyzantów 21 pok. 147.

 

 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco