Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

SPRAWOZDANIE ZE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI RODZINNEJ

PRZY PCPR W MYSZKOWIE

W OKRESIE OD 22.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

 

Formy udzielonej pomocy:
- terapia indywidualna,
- interwencja
kryzysowa,
- trening
kompetencji wychowawczych,
- terapia
dla osób doznający przemocy w rodzinie,
- porady,
konsultacje,
- działalność
informacyjna.

Osoba prowadząca: Irena Kapuśniak

Kwalifikacje: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie), Praktyk Neurolingwistycznego Programowania (Instytut Neurolingwistyki w Warszawie), studia podyplomowe kwalifikacyjne z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

Termin realizacji: od 22.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (2 godziny w tygodniu) łącznie przeprowadzono 80 godzin poradnictwa.

Miejsce realizacji: Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

Rodzaj przeprowadzonej terapii i interwencji
- terapia dla kobietofiar przemocy domowej
-
terapia dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi
- terapia indywidualna dla osób z zaburzeniami zachowania
- trening kompetencji wychowawczych
- poradnictwo dla rodzin zastępczych – 3 rodziny.
Łącznie do Poradni Rodzinnej w okresie od 22.01.202 r. do 31.12.2020 r. zgłosiły się 32 osoby, w tym 3 rodziny zastępcze.


Cele pracy terapeutycznej, interwencyjnej
1/ przeciwdziałanie w zakresie marginalizacji życia,
2/ wsparcie
osób doznających przemocy,
3/ aktywizacja
oraz edukacja klientów aby mogli skutecznie chronić się przed przemocą,
4/ pomoc
w budowaniu konstruktywnych planów własnej drogi życiowej,
5/ inicjowanie
procesów zmian, ułatwienie nowego spojrzenia na sytuację kryzysu,
6/ zmniejszenie
poczucia osamotnienia i niezrozumienia,
7/
zwiększenie świadomości praw osobistych.

Metody pracy
Podejście eklektyczne wykorzystujące metody z psychologii humanistycznej, psychodynamicznej, systemowej oraz techniki neurolingwistycznego programowania.

Podsumowanie pracy
Wszystkie osoby , które zgłosiły się do Poradni Rodzinnej uzyskały wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.


 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco