Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu w ramach projektu:Kariera! Rozwój kompetencji językowych i komputerowych mieszkańców województwa śląskiego”Realizacja projektu: 01.09.2019r. - 31.08.2022r.

W ramach projektu przewidziano następujące wsparcie:

  • Grafika komputerowa PHOTOSHOP

  • Szkolenie z zakresu tworzenia stron WWW

  • Tworzenie aplikacji internetowych

  • Lub MS EXCEL (Poziom podstawowy/średniozaawansowany/zaawansowany)


Projekt skierowany jest do osób po 18 roku życia a w szczególności:

  • osób o niskich kwalifikacjach (osoby które ukończyły co najwyżej liceum ogólnokształcące, liceum profilowane lub uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum lub technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową),

  • osób po 50 r.ż.,

  • osób niepełnosprawnych.

 

Uwaga!!

 

Projekt skierowany jest do osób PRACUJĄCYCH (pracownikom w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osobom świadczącym usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło);

W projekcie NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU właściciele przedsiębiorstwa pełniącym funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącą z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarcząRekrutacja:

Oddział NCKU Sp. z o.o. Osoba do kontaktu:

Ul. Świerczyny 72, 41-200 Mysłowice Jolanta Rzeźnicka

Tel. 32 222 17 61 tel. 883-834-377


Oferta komputerówka.pdf

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco