Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie zaprasza osoby potrzebujące wsparcia do udziału w projekcie „Nowy start”

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie w latach 2018 - 2020 realizuje projekt „Nowy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poszukujemy osób doznających przemocy domowej, potrzebujących wsparcia psychologicznego i prawnego.


W ramach projektu oferujemy:


  1. poradnictwo prawne,

  2. terapie psychologiczną,

  3. seminarium wyjazdowe (wyjazd nad morze wraz z dziećmi)

  4. trening kompetencji społecznych

  5. zajęcia z autoprezentacji z poprawą własnego wizerunku,

  6. kursy zawodowe (2 osoby).


Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco