Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt
IMG_9347a

 

W dniu 02.06.2017 r. na terenie rekreacyjnym "Podlas" w Myszkowie odbył sie piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączony

z Dniem Dziecka. Piknik został zorganizowany przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie w ramach projektu "W poszukiwaniu siebie" realizowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


 

 

W pikniku wzięły udział zaproszone rodziny zastępcze wraz z dziećmi, kadra i wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Żarkach Letnisko oraz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej,

a także przedstawiciele władz naszego miasta

i powiatu: Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Andrzej Jastrzębski, Członek Zarządu Powiatu

w Myszkowie Rafał Kępski, Wiceburmistrz Miasta Myszkowa Iwona Franelak, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie Renata Lewandowska, Dyrektor MOPS w Myszkowie Agnieszka Ludwig, Psycholog Interwencyjny Irena Kapuśniak, Komendant Straży Miejskiej w Myszkowie Sławomir Pabiasz, Psycholog Katarzyna Nowakowska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej Jolanta Rowecka, Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie Urszula Michniewicz, Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej

w Żarkach Letnisko Małgorzata Cesarz.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Andrzej Jastrzębski złożył podziękowania rodzicom

i opiekunom, krórzy nie tylko świetnie wywiązują się

z roli rodziców zastępczych, ale są też bardzo zaangażowani w życie PCPR.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

co roku w ten sposób pragnie doceniać poświęcenie

i zaangażowanie, jakie opiekunowie wkładają

w wychowanie i opiekę nad małoletnimi.

Jest to niezmiernie trudne zadanie, zasługujące

na podziw i uznanie.

 

Dla uczestników imprezy zorganizowano wiele ciekawych atrakcji, między innymi: przedstawienia

i występy dzieci z placówki w Górze Włodowskiej, Zespołu Tańca Estradowego "Pokusa" i Zumba

w wykonaniu grupy Agnieszki Szymczyk, pokazy Powiatowej Straży Pożarnej i Policji, kule wodne, malowanie twarzy, zabawy organizowane przez animatorów, zamki dmuchane.  W trakcie pikniku dzieci odwiedził Sznupek - maskotka Policji, z którym nasi milusińscy chętnie robili pamiątkowe zdjęcia. Udział dzieci we wszystkich konkursach został nagrodzony upominkami.

W kąciku gastronomicznym goście mogli skosztować domowego ciasta upieczonego przez pracowników PCPR, grochówki oraz żurku przygotowanych przez Myszkowski Klub Motocyklowy oraz pysznej kiełbaski z grilla.

 

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie

i obsługę pikniku składamy podziękowania. Uczestnikom i zaproszonym gościom dziękujemy

za obecność.

 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco